Mobil: +421 914 112 412 Facebook Twitter YouTube Google+
  • Slovencina
  • Magyar

Kontakt

Parabellum – Guns, ammo & accessories
Hlavná 10
943 01 Štúrovo    

                                                                  

Otváracia doba:


Pondelok až Piatok 9:00 - 17:30
Sobota - Nedeľa       zatvorené

Tel:     +421 914 112 412

Email: info@parabellum.sk
Web:   www.parabellum.sk

Amunex s. r. o., so sídlom: Práce 13, 946 03 Kolárovo, IČO: 46525297, DIČ: 2023415130, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 31385/N, zodp.osoba Mária Bavlšíková

poštová adresa prevádzky: Parabellum,Hlavná 10,943 01 Štúrovo
Číslo účtu pre bezhotovostné platby vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.: 3035542559/0200
IBAN:
SK2302000000003035542559

SWIFT:SUBASKBX
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: +421 37 772 0001, +421 37 772 0034
fax č.: +421 37 772 0024
e-mail: 
nr@soi.sk

 www.facebook.com/Parabellum.sk

   https://plus.google.com/+parabellumsturovo

  https://www.instagram.com/parabellum_sturovo

  www.youtube.com/c/ParabellumŠtúrovo

 

 

Platobné možnosti :